ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/657975/472942/13881/5318

Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του σπηλαίου Καταφύ(γι), Δήμου Πάρου, ΠΕ Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή