ΦΕΚ 436/Β/14.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».(1)

Επιστροφή