ΦΕΚ 401/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 99986/9589

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2019.(1)

Επιστροφή