ΦΕΚ 31/Δ/15.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 6434/ΤΔ 552

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 για οδικά τμήματα της 7ης επαρχιακής οδού Μεγάλη Λίμνη - Αμπελικό από επαρχιακή οδό 4 σε επαρχιακή οδό 6 και της 6ης επαρχιακής οδού Πολιχνίτος - Βρίσα - Μεγαλοχώρι από επαρχιακή οδό 4 και διά Βατερών, Βούρκου, Αμπελικού και Ακρασίου σε επαρχιακή οδό 5, του Νομού Λέσβου.(1)

Επιστροφή