ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/07.02.2019

  • 08 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0000589 ΕΞ2019

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούμενων ιδιωτικών εκτάσεων για τη κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 400KV «Διασύνδεση Maritsa East 1(BG) Νέα Σάντα (EL)».(1)

Επιστροφή