ΦΕΚ 248/Β/05.02.2019

  • 06 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 90

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.(4)

Επιστροφή