ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 06 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.(1)

Επιστροφή