ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 07 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 7667

Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α'/31-3-2011) όπως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας της Τοπικής Κοινότητας Μαρμάρων τους Δήμου Ιωαννιτών.(1)

Επιστροφή