ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 07 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 380893/7338

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου στο Ο.Τ.535.(1)

Επιστροφή