ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 07 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 151072/3292/2018

Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 29, 30, 31 και 32.(2)

Επιστροφή