ΦΕΚ 230/Β/04.02.2019

  • 05 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΔΧΠ 0000184 ΕΞ 2019/Χ.Π.37

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή