ΦΕΚ 567/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. Φ. 845/8/10856/Σ.2767

Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του πολιτικού προσωπικού Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, για το έτος 2018.(1)

Επιστροφή