ΦΕΚ 560/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1887/16413

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.(1)

Επιστροφή