ΦΕΚ 559/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 19088

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 τουν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212).(1)

Επιστροφή