ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20818

Τροποποίηση της 88860/10.05.2018 (Β΄ 1898) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμφιλοχίας.(4)

Επιστροφή