ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 12739

Τροποποίηση της 95839/19753/16.11.2011 (Β΄ 2744) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαβρύτων.(5)

Επιστροφή