ΦΕΚ 557/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 720/17609

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.(3)

Επιστροφή