ΦΕΚ 555/Β/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 30018

Έγκριση της 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή