ΦΕΚ 585/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1673/14447

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου.(1)

Επιστροφή