ΦΕΚ 585/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1657/14313

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ.(2)

Επιστροφή