ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22241

Τροποποίηση της 94237/19367/10.11.2011 (Β' 2760) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ερυμάνθου. (4)

Επιστροφή