ΦΕΚ 583/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 30623

Τροποποίηση της 73534/14184/18.10.2012 (Β' 3120) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.(3)

Επιστροφή