ΦΕΚ 622/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 27654

Έγκριση της 226/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή