ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22479

Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή