ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 33521

Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.(2)

Επιστροφή