ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20832

Τροποποίηση της αριθμ. 240982/21-12-2016 (Β’ 4398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπακτίας.(1)

Επιστροφή