ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14502/4291

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. (2)

Επιστροφή