ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14270/4232

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. (1)

Επιστροφή