ΦΕΚ 602/Β/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 5367

Έγκριση της 173/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή