ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 852

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας. (1)

Επιστροφή