ΦΕΚ 637/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1110

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δοξάτου.(1)

Επιστροφή