ΦΕΚ 634/Β/27.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 27117

Έγκριση της 4/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(2)

Επιστροφή