ΦΕΚ 526/Β/21.02.2019

  • 21 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 2601/22543

Έγκριση της 9/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λαρισαίων. (1)

Επιστροφή