ΦΕΚ 493/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20315

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).(1)

Επιστροφή