ΦΕΚ 493/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20129

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/18-12-2018).(2)

Επιστροφή