ΦΕΚ 486/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1093/24087

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.(1)

Επιστροφή