ΦΕΚ 485/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22728

Έγκριση της 15/14-1-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθάκης.(1)

Επιστροφή