ΦΕΚ 416/Β/14.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 17992

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).(2)

Επιστροφή