ΦΕΚ 416/Β/14.02.2019

  • 15 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 7754/2175

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.(1)

Επιστροφή