ΦΕΚ 477/Β/18.02.2019

  • 19 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1890/16422

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Tρικκαίων.(1)

Επιστροφή