ΦΕΚ 372/Β/12.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1289

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας.(3)

Επιστροφή