ΦΕΚ 372/Β/12.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 571/13847

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.(2)

Επιστροφή