ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20630

Έγκριση της 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(3)

Επιστροφή