ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 767/18847

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή