ΦΕΚ 377/Β/12.02.2019

  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 14375

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.(1)

Επιστροφή