ΦΕΚ 428/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 639/16336

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.(2)

Επιστροφή