ΦΕΚ 404/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 21995

Έγκριση της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή