ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 732/17911

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας. (2)

Επιστροφή