ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22197

Έγκριση της 12/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων Ν. Κορινθίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(3)

Επιστροφή