ΦΕΚ 403/Β/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 22594

Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(4)

Επιστροφή